Vuosikokous

Aika: 23.3.2020 klo 17
Paikka: Yhteisötalo Otava Taivas

 Vuosikokous esityslista 2020

1. Kokouksen avaus

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri,kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijaa

3.Todetaan kokouksen laillisuus js päätösvaltaisuus.

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös,vuosikertomus ja toiminnantarkastajan kertomus.

6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu vapauden myötämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun ja vuotuisen ja kertakaikisen kannatus jäsenmaksun suuruus.

8. Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrästä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, sekä muut hallituksen jäsenet.

9. Valitaan yksi toiminnan tarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

10. Käsitellään muut asiat